Board of directors

dong hai 2

Mr. NGUYEN DONG HAI

  • Position: Chairman of the BODs
  • Education: Master of Finance (Carleton University)
  • Experience
Với hơn 10 năm kinh nghiệm ở Việt Nam, Singapore và Canada, ông Hải đã công tác tại nhiều công ty đa quốc gia như Maersk line, IBM,... Tại Việt Nam, ông Hải đã tham gia vào thị trường chứng khoán tại nhiều quỹ đầu tư với cương vị Giám đốc đầu tư của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt và Giám đốc quỹ của Quỹ Đầu tư Cân bằng Bản Việt,... Hiện tại, ông Hải là Tổng Giám đốc của Saigon 3 Capital.

Ông Hải tốt nghiệp đại học tại trường Đại học Quản lý Singapore (Singapore Management University) và có bằng Thạc sĩ tại trường Đại học Carleton (Carleton University) tại Canada.
Mr Hieu

Mr. NGUYEN DUC HIEU

  • Position: Member of the BODs of TCSC
  • Education: Master of Finance at Berlin School of Economics and Law
  • Experience
Ông Nguyễn Đức Hiếu có kinh nghiệm hơn 10 năm làm việc ở các công ty chứng khoán và quỹ đầu tư tại Việt Nam như ACBS, SSI, SSIAM. Ông Hiếu cũng từng đảm nhận vị trí Phó Giám đốc của Saigon 3 Capital và từ giữa tháng 12 năm 2018 Ông đã được bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của TCSC.

Ông Hiếu tốt nghiệp Đại Học Kinh Tế Quốc Dân chuyên ngành Kiểm toán và lấy bằng Thạc sỹ Tài chính tại Berlin School of Economics and Law.
lan anh

MS. PHẠM VIẾT LAN ANH

  • Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
  • Chuyên môn: Cử Nhân Tài chính - Kế toán (Đại học New South Wales)
  • Quá trình công tác
Trong hơn 10 năm công tác trong thị trường tài chính Việt Nam, Bà Phạm Viết Lan Anh đã từng tham gia những dự án lớn về tư vấn niêm yết chứng khoán, phát hành và tái cấu trúc doanh nghiệp.

Bà Lan Anh là cử nhân Tài chính, trường Đại học quốc gia Singapore.
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second