TCSC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua Cổ phiếu và trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.

08/10/2021 | Tin TCSC
THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu
và trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu
(Trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 153/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 25 tháng 08 năm 2021)
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công
- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công
- Tên giao dịch (rút gọn): Công ty Chứng khoán Thành Công
- Trụ sở chính: Lầu 2, Số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: 028) 38 27 05 27                                 Fax: (028) 38 21 80 10
Chúng tôi thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công
- Mã chứng khoán: TCI
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/10/2021
1. Lý do và mục đích:
- Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu
- Thực hiện quyền mua cổ phiếu
2. Nội dung cụ thể:
2.1 Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu:
- Tỷ lệ thực hiện: 4%/Cổ phiếu (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 04 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, ông Nguyễn Văn A sở hữu 1.005 cổ phiếu TCI thì sẽ nhận được 1.005 x 4/100 = 40,2 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ nhận được 40 cổ phiếu mới sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần số lẻ 0,2 cổ phiếu sẽ bị hủy.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành trả cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức tại Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thành Công: Lầu 2, Số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM, xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
2.2 Thực hiện quyền mua cổ phiếu:
- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 49.500.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):
+ Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Không có
+ Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Số cổ phiếu do cổ đông không mua hết, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và quyết định thời gian thực hiện. Đối với cổ phiếu do cổ đông không mua hết được HĐQT phân phối cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Ví dụ: tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, ông Nguyễn Văn A sở hữu 1.005 cổ phiếu TCI thì ông Nguyễn Văn A có 1.005 quyền mua và được mua 1.005 x 1 = 1.005 cổ phiếu.
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
+Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 01/11/2021.
+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 08/11/2021.
+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu đăng ký mua cổ phiếu, chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu và thanh toán tiền mua tại công ty chứng khoán là thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu đăng ký mua cổ phiếu, chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu và thanh toán tiền mua tại Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thành Công: Lầu 2, Số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM.
Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:
  • Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công
  • Số TK: 119.10000.493455
  • Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN – CN NKKN
Để thực hiện đăng ký và chuyển nhượng quyền mua của cổ phiếu chưa lưu ký, Quý cổ đông vui lòng làm theo Hướng dẫn thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và quyền mua đính kèm thông báo này và được đăng tải tại Website Công ty theo địa chỉ: https://www.tcsc.vn (Về TCSC/TCSC/Tin tức)
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:
Phòng Dịch vụ chứng khoán – Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công
Địa chỉ: Lầu 2, Số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (+84-28) 38270527 – Ext: 8800       Fax: (+84-28) 38218010
Trân trọng thông báo.
  1. _________________________________________________________________________________________________
Tài liệu đính kèm:
1. Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng - Xem tại đây
2. Hướng dẫn thực hiện quyền nhận cổ tức - Xem tại đây
3. 
Bản cáo bạch - Xem tại đây
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây