Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

06/03/2019 | Tin TCSC
Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công (mã chứng khoán: TCI) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công

- Tên tổ chức phát hành:          Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công
- Tên giao dịch (rút gọn):         Công ty chứng khoán Thành Công
- Trụ sở chính: Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại:                             (028) 38 27 05 27         Fax: (028) 38 21 80 10

Chúng tôi thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

- Tên chứng khoán:                  Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công
- Loại chứng khoán:                 Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá:                                10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng:      27/03/2019

1. Lý do và mục đích

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian dự kiến:                 Ngày 20/04/2019 (Chi tiết sẽ thông báo trong thư mời họp)
- Địa điểm:                               Công ty sẽ thông báo chi tiết trong thư mời họp.
- Nội dung họp dự kiến:
- Thông qua Báo cáo tài chính 2018; Báo cáo của HĐQT 2018; Báo của BKS 2018; Kế hoạch kinh doanh 2019; Thù lao HĐQT&BKS năm 2018&2019; Tỉ lệ cổ tức; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

Quý cổ đông cũng có thể tham khảo Tài liệu liên quan trên Website Công ty theo địa chỉ: http://www.tcsc.vn (Về TCSC/TCSC/Quan hệ cổ đông/Họp đại hội cổ đông).

Trân trọng thông báo.
TCSC

Tải thông báo tại đây.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây