ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
Khi truy cập, sử dụng Website https://www.tcsc.vn và/hoặc các liên kết đối với sản phẩm, dịch vụ (sau đây gọi là “Website”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (TCSC), Người sử dụng được xem như đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc với các điều khoản dưới đây. Nếu Người sử dụng không đồng ý, vui lòng không truy cập, sử dụng Website.
Quy định về bản quyền
Tất cả các thông tin của TCSC được đăng tải trên Website dưới mọi hình thức đều thuộc quyền sở hữu hợp pháp của TCSC và được bảo vệ bởi pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp khác do TCSC công bố khác đi. Người sử dụng không được phép sao chép, chỉnh sửa, chuyển giao, trưng bày, trình chiếu, phân phối, lưu trữ hoặc tạo ra những phiên bản khác của thông tin dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự chấp thuận trước bằng văn bản của TCSC.
Quy định sử dụng
Người sử dụng chỉ được phép lưu trữ, xem, phân tích, định dạng lại, và in thông tin mà Website này cung cấp cho mục đích sử dụng của cá nhân người sử dụng. Người sử dụng không được xuất bản, truyền phát, hoặc tái sản xuất thông tin, dù là một phần hoặc toàn bộ, dưới bất cứ hình thức nào cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của TCSC. Ngoài ra, người sử dụng không được phép sửa đổi, làm sai lệch hay xóa bỏ bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu thương mại hay bất kỳ thông báo nào mà người sử dụng thu thập được từ Website này. TCSC bảo lưu quyền, tại mọi thời điểm, tùy theo những mục đích biên tập hoặc kinh doanh của công ty để bổ sung, điều chỉnh hay xóa bỏ bất cứ thông tin nào. Những điều khoản sử dụng này không và sẽ không nhằm mục đích chuyển giao hay cấp bất cứ quyền hạn nào trong và đối với các thông tin trên Website này. Ngoài ra, tất cả các quyền chưa được mô tả rõ ràng ở đây sẽ được TCSC bảo lưu. Người sử dụng có trách nhiệm đọc và tuân thủ Điều khoản sử dụng này khi truy cập vào Website của TCSC và/hoặc sử dụng các thông tin trên Website của TCSC.
TCSC nghiêm cấm mọi hình thức sử dụng không được phép đối với Website, bao gồm sự lạm dụng, ăn cắp bản quyền, sử dụng sai ý nghĩa của bất cứ thông tin nào trên Website và các quy định về tính bảo mật của nó.
Người sử dụng Website đồng ý với việc TCSC kiểm soát, theo dõi và ghi lại bất cứ việc truy cập, sử dụng nào đối với Website này.
Người sử dụng Website không được quyền sử dụng bất kỳ thông tin nào trên Website cho mục đích thương mại dưới mọi hình thức. Người sử dụng Website có thể download (tải xuống) thông tin và in trên giấy với điều kiện Người sử dụng phải giữ nguyên bất cứ tác quyền hoặc thông báo nào chứa đựng trong thông tin được tải xuống và phải có chú thích rõ nguồn gốc thông tin.
Trong trường hợp việc truy cập một số phần của Website yêu cầu thông tin định danh (user name) và mật khẩu (password), Người sử dụng phải tự thiết lập các quy trình bảo mật hoặc hạn chế đối với những cá nhân khác trong việc sử dụng thông tin định danh và mật khẩu của mình.
Từ chối bảo đảm
Các thông tin trên Website chỉ mang tính tham khảo. Mặc dù thông tin được thu thập từ các nguồn tin cậy, được chọn lọc và cập nhật thường xuyên nhưng TCSC không chịu bất kỳ nghĩa vụ hay trách nhiệm nào trong trường hợp xảy ra các sự cố như sai lệch, chậm trễ, gián đoạn.
Không có sự bảo đảm nào cho Người sử dụng liên quan đến sự an toàn hoạt động của Website bao gồm không đáp ứng các yêu cầu của Người sử dụng hoặc bị hư, bị virus họăc bị gián đọan.
TCSC không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến việc truy cập, sử dụng Website của Người sử dụng.
TCSC có quyền thay đổi bất cứ thông tin nào trên Website mà không cần thông báo trước và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với Người sử dụng.
TCSC có quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt quyền truy cập, sử dụng Website mà không cần báo trước đối với bất kỳ Người sử dụng nào và TCSC có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại (nếu có).
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây