Organization Chart

Core Manager Teams
Image Mr. NGUYEN KHANH LINH

Mr. NGUYEN KHANH LINH

Office: Chairmam

Viewmore
Image Mr. NGUYEN QUOC VIET

Mr. NGUYEN QUOC VIET

Office: Vice Chairman

Viewmore
Image Mr. NGUYEN DONG HAI

Mr. NGUYEN DONG HAI

Office: Vice Chairman

Viewmore
Image Mr. NGUYEN DUC HIEU

Mr. NGUYEN DUC HIEU

Office: Member of the BODs

Viewmore
Image Mr. PHAN MINH TRUNG

Mr. PHAN MINH TRUNG

Office: Member of the BODs

Viewmore
Image BÀ TRẦN THỊ NHÀN

BÀ TRẦN THỊ NHÀN

Office: Head of Inspection Committee

Viewmore
Image BÀ TRƯƠNG THỊ HỒNG NHẠN

BÀ TRƯƠNG THỊ HỒNG NHẠN

Office: Member of Inspection Committee

Viewmore
Image ÔNG NGUYỄN TRUNG HIẾU

ÔNG NGUYỄN TRUNG HIẾU

Office: Member of Inspection Committee

Viewmore
Image ông NGUYỄN ĐỨC HIẾU

ông NGUYỄN ĐỨC HIẾU

Office: General Director

Viewmore
Image ông TRỊNH TẤN LỰC

ông TRỊNH TẤN LỰC

Office: Executive Director

Viewmore
Image Bà PHẠM VIẾT LAN ANH

Bà PHẠM VIẾT LAN ANH

Office: Finance Director

Viewmore
Image Bà NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

Bà NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

Office: Chief Accountant

Viewmore
Image Ông NGUYỄN NGỌC HOÀNG VĨNH

Ông NGUYỄN NGỌC HOÀNG VĨNH

Office: Giám đốc Khối Môi giới

Viewmore
Image Ông HỒ QUỐC BÌNH

Ông HỒ QUỐC BÌNH

Office: Trưởng Phòng Phân tích

Viewmore
Image Ông NGUYỄN THÀNH TRUNG

Ông NGUYỄN THÀNH TRUNG

Office: Trưởng Phòng Tư vấn đầu tư

Viewmore
Image Ông NGUYỄN MẠNH HOÀNG

Ông NGUYỄN MẠNH HOÀNG

Office: Trưởng phòng Giao dịch Khách hàng tổ chức

Viewmore
Image ÔNG NGUYỄN THANH TỊNH

ÔNG NGUYỄN THANH TỊNH

Office: Giám đốc Khối Công nghệ thông tin

Viewmore
Image ÔNG LÊ NGỌC HÙNG

ÔNG LÊ NGỌC HÙNG

Office: Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư

Viewmore
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second