ACE: phát hành CP thưởng và CP riêng lẻ

05/09/2018 | Tin từ SSC
Sau khi xem xét tài liệu về phát hành cổ phiếu thưởng và cổ phiếu riêng lẻ theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang, ngày 30/9/2008, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra Công văn số 1973/UBCK-QLPH không phản đối việc phát hành cổ phiếu thưởng và cổ phiếu riêng lẻ theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty. Để thực hiện đợt phát hành, UBCKNN hướng dẫn Công ty như sau:

- Thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng và cổ phiếu riêng lẻ theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Thực hiện công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng tối thiểu là 10 ngày trước khi thực hiện việc phát hành. Bản công bố thông tin của Công ty cần nêu rõ phương án xử lý số cổ phiếu lẻ, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

- Trong thời hạn 10 ngày sau khi hoàn thành đợt phát hành, Công ty phải báo cáo UBCKNN về kết quả đợt phát hành kèm theo danh sách có chữ ký của người lao động tham gia chương trình này.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây