Bộ Tài chính hướng dẫn thu phí trên thị trường UpCoM

05/09/2018 | Tin từ SSC
Ngày 23/6/2009, Bộ trưởng Bộ Tài chính ra Công văn số 8998/BTC-CST về việc hướng dẫn thu phí trên thị trường giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết (UpCoM).
Cụ thể, căn cứ theo quy định tại Điều 119 Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Thông tư số 11/2006/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 110/2002/TT-BTC ngày 12/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm; và Quyết định số 1351/QĐ-BTC ngày 13/6/2008 về sửa đổi mức thu phí giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn thu phí trên thị trường UpCoM như sau:
 
          1. Phí giao dịch cổ phiếu thực hiện theo mức thu phí quy định tại Điều 1 Quyết định số 1351/QĐ-BTC ngày 13/6/2008 (0,03%/giá trị giao dịch). Phí giao dịch trái phiếu chuyển đổi thực hiện theo Thông tư số 11/2006/TT-BTC (0,0075%/ giá trị giao dịch).
 
          2. Phí sử dụng hệ thống thiết bị, phí lưu ký chứng khoán, phí chuyển khoản chứng khoán thực hiện theo mức thu phí quy định tại Phụ lục 1- Biểu mức thu phí trong lĩnh vực chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư số 11/2006/TT-BTC ngày 21/2/2006.
           3. Không thu phí chấp thuận đăng ký giao dịch.
Các mức phí nêu trên được thực hiện cho đến khi Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn mới.
 

                                                                                                                             (UBCKNN)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây