Công bố thông tin xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần Tập đoàn HIPT

05/09/2018 | Tin từ SSC
Ngày 25/ 6 /2009, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ký Quyết định số 377/QĐ-UBCK về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần Tập đoàn HIPT, cụ thể:
- Trong tháng 3/2007, Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 32,20 tỷ đồng lên 85,49 tỷ đồng và phân phối chứng khoán không đúng quy định của pháp luật, vi phạm Điều 13 và Điều 21 Luật Chứng khoán.
     - Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điềulệ từ 85,49 tỷ đồng lên 96,09 tỷ đồng trong tháng 3/2008 nhưng không báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và không công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng là vi phạm quy định tại điểm 6.1 khoản 6 Mục IV Thông tư 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc mua bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm của công ty đại chúng.
 
     Xét tính chất và mức độ vi phạm, UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT.
    - Phạt tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 9 Nghị định 36/2007/NĐ-CP ngày 08/3/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
   - Phạt tiền 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 32 Nghị định 36/2007/NĐ-CP ngày 08/3/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
   - Phạt tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 33 Nghị định 36/2007/NĐ-CP ngày 08/3/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
 
   Tổng cộng mức phạt là 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).
   Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
(UBCKNN)
Nguồn: SSC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây