Công văn của UBCKNN về việc tăng cường sự minh bạch của các công ty niêm yết

05/09/2018 | Tin từ SSC
Ngày 24/2/2009, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ra Công văn số 246/UBCK-QLPH về việc tăng cường sự minh bạch của các công ty niêm yết với nội dung cụ thể như sau:

Hiện nay, có một số công ty niêm yết không thực hiện việc công bố thông tin đúng hạn về các Báo cáo tài chính định kỳ quý và năm. Nhiều công ty không có báo cáo thường niên để cung cấp cho người đầu tư ý kiến nhận định đánh giá của Ban lãnh đạo về tình hình sản xuất, kinh doanh và quản trị công ty. Nội dung công bố thông tin các Báo cáo tài chính của một số công ty có nhiều thay đổi bất thường giữa các kỳ báo cáo, gây thắc mắc và bất bình cho các nhà đầu tư, ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán. Để khắc phục các vấn đề nêu trên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty niêm yết thực hiện nghiêm túc các công việc sau đây:

- Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính hiện hành và các năm tiếp theo ngay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức đầu năm theo đúng quy định tại Khoản 6, Điều 21 Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán/Trung tâm giao dịch chứng khoán. Công ty kiểm toán được lựa chọn phải được nêu trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, công bố thông tin ra thị trường đồng thời phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán/Trung tâm giao dịch chứng khoán.

- Yêu cầu công ty kiểm toán được lựa chọn thực hiện soát xét Báo cáo tài chính hàng quý theo đúng các chuẩn mực kiểm toán và công bố ý kiến soát xét của tổ chức kiểm toán cùng với việc công bố các Báo cáo tài chính quý theo quy định tại Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Trường hợp Báo cáo tài chính đã kiểm toán có ý kiến ngoại trừ, công ty niêm yết phải giải trình nguyên nhân, ảnh hưởng của các ý kiến ngoại trừ đến tình hình tài chính của công ty và nêu các biện pháp khắc phục.

- Khẩn trương lập và công bố báo cáo thường niên 2008 theo mẫu đúng thời hạn quy định (trước ngày 10/4/2009).

- Những công ty đã vi phạm thời hạn công bố thông tin về Báo cáo tài chính định kỳ phải khẩn trương chấn chỉnh công tác kế toán nhằm đảm bảo khắc phục sự chậm trễ, đảm bảo công bố thông tin đúng thời hạn quy định. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây