UBCKNN công bố thông tin Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng vi phạm điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng

05/09/2018 | Tin từ SSC
Trong quý II/2007, Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng (Địa chỉ: 84 Lê Duẩn, Thành Phố Đà Nẵng, Đà Nẵng) đã thực hiện phát hành đợt 1: Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu (134 cổ đông) và cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ từ 3,05 tỷ đồng lên 5,05 tỷ đồng. Tiếp đến, quý II/2008 Công ty thực hiện phát hành đợt 2: phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu (134 cổ đông), cán bộ công nhân viên chưa phải cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ từ 5,05 tỷ đồng lên 11 tỷ đồng.
             Theo quy định của Luật Chứng khoán, đây là đợt chào bán chứng khoán ra công chúng. Việc Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng khi chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán (vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng) là trái với pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
 
             Để ngăn ngừa và xử lý triệt để các hành vi vi phạm trong hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông trong doanh nghiệp, UBCKNN đã thông báo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đà Nẵng biết và có biện pháp quản lý, giám sát và xử lý theo thẩm quyền.
 
              UBCKNN công bố công khai về trường hợp vi phạm của Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng để các cổ đông trong Công ty được biết và có thể thực hiện các quyền lợi liên quan theo quy định của pháp luật. Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các đợt phát hành chứng khoán trái quy định và các khiếu nại, khiếu kiện của cổ đông liên quan đến hai đợt phát hành nêu trên.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây