UBCKNN nhắc nhở và chấn chỉnh công tác kế toán và thông tin nội bộ của các công ty niêm yết

05/09/2018 | Tin từ SSC
Ngày 16/2/2009, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có Công văn số 200/UBCK-QLPH gửi SGDCK Tp. Hồ Chí Minh và TTGDCK Hà Nội về việc công bố thông tin và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty niêm yết Quý IV/2008 với nội dung như sau:

Dựa trên báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV/2008 của SGDCK Tp Hồ Chí Minh và TTGDCK Hà Nội, UBCKNN nhận thấy có nhiều công ty niêm yết đã xin chậm nộp và không thực hiện công bố thông tin về báo cáo tài chính Quý IV/2008 đúng hạn.

UBCKNN đề nghị SGDCK/TTGDCK tiến hành rà soát và có Công văn nhắc nhở các công ty niêm yết thường xuyên chậm nộp báo cáo tài chính phải có kế hoạch chấn chỉnh công tác kế toán và thông tin nội bộ để khắc phục sự chậm trễ trong công tác công bố thông tin. Trường hợp các công ty vẫn tiếp tục vi phạm trong các quý sắp tới, đề nghị SGDCK/TTGDCK chuyển hồ sơ tới Thanh tra UBCKNN xử lý theo quy định.

Đối với các công ty có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh bất thường trong báo cáo tài chính Quý IV/2008, SGDCK/TTGDCK phải có công văn yêu cầu các công ty giải trình rõ nguyên nhân và đánh giá cụ thể ảnh hưởng của các nhân tố gây sụt giảm lợi nhuận cung như giải pháp sắp tới, báo cáo UBCKNN ngay sau khi có kết quả giải trình.

UBCKNN thông báo để SGDCK/TTGDCK biết và thực hiện.

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây