UBCKNN yêu cầu cổ đông nội bộ công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của công ty niêm yết

05/09/2018 | Tin từ SSC
Trước thực tế có rất nhiều trường hợp cổ đông nội bộ của tổ chức niêm yết thực hiện giao dịch cổ phiếu của chính tổ chức niêm yết đó mà không thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, ngày 14/4/2009, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ra Công văn số 582/UBCK-TT gửi các công ty niêm yết về việc công bố thông tin của cổ đông nội bộ khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của công ty niêm yết.

 

           Theo đó, UBCKNN yêu cầu Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc của các công ty niêm yết nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, trong đó có quy định nghĩa vụ công bố thông tin về giao dịch của các cổ đông nội bộ, bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các tổ chức, cá nhân có liên quan để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật. Theo quy định tại khoản 4 mục IV Thông tư 38/2007/TT-BCT ngày 18/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, các đối tượng này của công ty niêm yết sẽ phải thực hiện công bố thông tin khi giao dịch cổ phiếu của công ty đó, cụ thể như sau:

           - Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng của tổ chức niêm yết và người có liên quan khi có ý định giao dịch cổ phiếu của tổ chức niêm yết, kể cả trường hợp chuyển nhượng không thông qua hệ thống giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (SGDCK), Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (TTGDCK) (cho, tặng, thừa kế….) phải báo cáo cho UBCKNN, SGDCK/TTGDCK trước ngày thực hiện giao dịch tối thiểu là một (01) ngày làm việc. Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất giao dịch người thực hiện giao dịch phải báo cáo cho UBCKNN, SGDCK/TTGDCK và tổ chức niêm yết về kết quả giao dịch, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch và mức độ thay đổi tỷ lệ nắm giữ.

          - Trường hợp Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng của tổ chức niêm yết và người có liên quan không thực hiện được giao dịch phải báo cáo lý do với UBCKNN, SGDCK/TTGDCK trong vòng ba (03) ngày kể từ khi kết thúc thời hạn dự kiến giao dịch.

         Đồng thời, UBCKNN sẽ tăng cường công tác giám sát việc thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và sẽ có hình thức xử phạt nghiêm đối với tổ chức, cá nhân vi phạm nhằm đảm bảo việc thực hiện các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây