Xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ

05/09/2018 | Tin từ SSC
Ngày 7/5/2009, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ký Quyết định số 280/QĐ-UBCK về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ, cụ thể như sau:
Căn cứ hồ sơ đăng ký công ty đại chúng và hồ sơ giải trình về quá trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 38,4 tỷ đồng lên 42,5 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ cho thấy:
- Trong thời gian từ tháng 5-6/2007, Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 25,6 tỷ đồng lên 38,4 tỷ đồng nhưng không đăng ký với UBCKNN và phân phối chứng khoán không đúng quy định, vi phạm quy định tại Điều 13 và Điều 21 Luật Chứng khoán;
- Trong thời gian từ tháng 4-5/2008, Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ đã thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức tăng vốn điều lệ từ 38,4 tỷ đồng lên 41,08 tỷ đồng nhưng không báo cáo UBCKNN, vi phạm quy định tại Điểm 6.1 Khoản 6 Mục IV Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
Xét tính chất và mức độ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ, như sau:
- Phạt tiền 20.000.000 đồng theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 36/2007/NĐ-CP.
- Phạt tiền 10.000.000 đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 36/2007/NĐ-CP.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây