VSD tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

31/12/2019 | Tin tức VSD
Ngày 25/12/2019, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020...
Ngày 25/12/2019, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Hội nghị lần này có sự hiện diện của Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Trần Văn Dũng, cùng đại diện lãnh đạo các Vụ chức năng thuộc Bộ Tài chính, UBCKNN, đại diện lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và các ngân hàng thanh toán.

Tại Hội nghị, ông Dương Văn Thanh – Tổng Giám đốc đại diện cho Ban điều hành VSD đã báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020. Báo cáo nêu rõ, mặc dù kinh tế thế giới vẫn có những diễn biến phức tạp hơn dự báo, tình hình kinh tế vĩ mô trong nước vẫn giữ được ổn định và thị trường chứng khoán Việt Nam đã và đang duy trì được sự phát triển.

Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, UBCKNN, năm 2019, VSD đã tích cực chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, UBCKNN và các đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai các nhiệm vụ và đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: i) Tham gia hoàn thiện dự thảo Luật Chứng khoán năm 2019 phần nội dung liên quan đến các hoạt động của VSD; ii) Xây dựng và tham gia hoàn thiện các dự thảo Thông tư liên quan đến VSD trình UBCKNN, Bộ Tài chính; iii) trình UBCKNN thông qua 06 Quy chế nghiệp vụ sửa đổi, bổ sung và dự kiến sẽ ban hành trong năm 2019; iv) Triển khai thành công hoạt động cung cấp dịch vụ cho chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant) từ tháng 6/2019; v) Triển khai thành công hoạt động bù trừ thanh toán cho Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ (HĐTL TPCP) từ tháng 7/2019; vi) Xây dựng và chuẩn bị các công tác cho vận hành hệ thống cung cấp dịch vụ Quản trị tài khoản hưu trí cá nhân; vii) Thực hiện các công việc liên quan đến triển khai gói thầu 04 về “Thiết kế, giải pháp, cung cấp lắp đặt và chuyển giao hệ thống công nghệ thông tin – Sở GDCK TP. HCM”; viii) Chủ động nghiên cứu để phát triển các dịch vụ, sản phẩm mới như cơ chế giao dịch chứng khoán trong ngày, quản lý chứng khoán thế chấp, mô hình CCP cho thị trường cơ sở, cơ chế quản lý hoạt động lưu ký đối với chứng khoán niêm yết, ứng dụng công nghệ big data, blockchain, dịch vụ sổ cổ đông điện tử, cổng giao tiếp điện tử với tổ chức phát hành đăng ký chứng khoán, v.v. ; ix) Tích cực mở rộng hợp tác quốc tế đặc biệt là hoàn tất các thủ tục đăng ký làm thành viên quan sát của CCP12. Cùng với đó, các hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh năm 2019 của VSD tiếp tục đạt kết quả tích cực, việc tuân thủ các quy định pháp luật về công tác kế toán, quản lý tài chính, công bố thông tin được thực hiện nghiêm túc, các chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức VSD tiếp tục được hoàn thiện.

Đặc biệt, sau gần ba năm triển khai, VSD đã chính thức đưa vào sử dụng trụ sở mới tại Hoàng Quốc Việt từ tháng 02/2019. Đây là điều kiện thuận lợi để VSD chủ động phát triển nguồn nhân lực, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ gia tăng cho thị trường, cũng như góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của VSD trên thị trường chứng khoán.


 Bên cạnh những mặt đã đạt được, báo cáo cũng chỉ ra những khó khăn tồn tại trong năm 2019 và đưa ra định hướng hoạt động năm 2020. Theo đó, trong năm 2020, ngoài việc đảm bảo cho thị trường vận hành an toàn, hiệu quả, bảo mật cũng như đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công chúng đầu tư, VSD sẽ bám sát chương trình công tác của Bộ Tài chính, UBCKNN để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau: i) tham gia xây dựng/góp ý hoàn thiện các dự thảo văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán năm 2019 vừa được Quốc hội ban hành theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBCKNN; ii) triển khai cung cấp dịch vụ cho sản phẩm Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện theo lộ trình phát triển sản phẩm được phê duyệt; iii) tiếp tục nghiên cứu và triển khai hợp đồng tương lai trên bộ chỉ số mới theo lộ trình phát triển sản phẩm được phê duyệt; iv) tiếp tục phối hợp triển khai kịp thời các công việc liên quan đến gói thầu 04; v) tiếp tục nghiên cứu triển khai một số sản phẩm/dịch vụ mới như đã đề cập ở trên; vi) triển khai các giải pháp cơ cấu lại thị trường chứng khoán đã được các cơ quan quản lý phê duyệt.

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được và một số khó khăn, vướng mắc, VSD đề xuất, kiến nghị Bộ Tài chính, UBCKNN: i) về mặt nghiệp vụ, tăng cường sự chỉ đạo, phối hợp và hỗ trợ VSD trong việc hoàn thiện các Thông tư có liên quan trực tiếp đến hoạt động VSD trong hướng dẫn Luật Chứng khoán mới 2019 và việc hoàn thiện các Quy chế hướng dẫn nghiệp vụ của VSD; ii) về công tác nâng hạng thị trường, có biện pháp tổ chức tuyên truyền sâu rộng, khuyến nghị các ngân hàng lưu ký phối hợp với ngân hàng đối tác ở nước ngoài cung cấp tiện ích, tạo điều kiện để NĐTNN tiếp cận thị trường Việt Nam thuận lợi, tạo cơ sở để Việt Nam đáp ứng đủ tiêu chuẩn nâng hạng thị trường; iii) hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cũng như có những hướng dẫn cụ thể cho VSD trong việc triển khai các sản phẩm/dịch vụ mới theo các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán đã được cơ quan quản lý phê duyệt; iv) về mặt quản trị, cơ cấu tổ chức, tạo điều kiện và hướng dẫn VSD trong việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động, yêu cầu về tài chính, để vận hành theo mô hình Tổng công ty quy định tại Luật Chứng khoán năm 2019.

Tham luận tại Hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Dương - Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính đã ghi nhận những hoạt động tích cực và kết quả của VSD trên tất cả các mặt hoạt động và đánh giá cao VSD trong việc phối hợp hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan và cung cấp thông tin về giao dịch thị trường. Ngoài ra, đại diện Lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam cũng đánh giá cao công tác phối hợp kịp thời, hiệu quả của VSD trong hoạt động nghiệp vụ thường xuyên cũng như đồng hành trong việc hợp tác nghiên cứu, triển khai và đưa vào vận hành các sản phẩm, dịch vụ mới trong năm vừa qua.  

Tại hội nghị, Chủ tịch UBCKNN Trần Văn Dũng đã đánh giá cao sự nỗ lực của VSD trong năm vừa qua để hệ thống công nghệ thông tin hoạt động suôn sẻ và hiệu quả, đảm bảo thị trường cơ sở và phái sinh giao dịch liên tục, ko bị gián đoạn ngay cả khi chuyển sang trụ sở mới. Ông cũng nhất trí với những nhiệm vụ trọng tâm của VSD trong năm 2020 và đề nghị VSD: i) chủ động tham gia góp ý, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý theo Luật Chứng khoán mới, đặc biệt là Thông tư 05/2015-BTC và rà soát sửa đổi quy chế nghiệp vụ của VSD; ii) thực hiện chuyển đổi mô hình VSD thành Tổng Công ty trước hoặc đồng thời với việc thành lập Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam để tạo nên sự đồng bộ; iii) triển khai dịch vụ đăng ký giao dịch bảo đảm; iv) phối hợp cùng UBCKNNN đánh giá chiến lược phát triển thị trường chứng khoán; iv) chú trọng công tác chuyển đổi dữ liệu khi triển khai gói thầu 04; v) phát triển ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ; vi) phối hợp với UBCKNN và các Sở tiếp tục triển khai các sản phẩm, dịch vụ mới theo đúng lộ trình đã định. 

 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải ghi nhận những thành tích mà VSD đã đạt được trong năm 2019 và trực tiếp chỉ đạo phương hướng nhiệm vụ của VSD năm 2020. Năm 2020 là năm có nhiều dấu mốc quan trọng trong phát triển kinh tế của đất nước cũng như ngành tài chính, thị trường chứng khoán cũng đang trên đà phát triển ổn định, đặt ra những yêu cầu đối với các tổ chức trên thị trường chứng khoán, trong đó có VSD. Theo đó, trong năm 2020, VSD cần: thứ nhất, bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính và phối hợp với UBCKNN, chủ động tham gia thể chế hoá toàn bộ các văn bản hướng dẫn Luật chứng khoán mới (đặc biệt các nội dung liên quan đến VSD) để làm cơ sở pháp lý thực hiện từ năm 2021; thứ hai, sớm hoàn thành quy định để chuyển đổi VSD sang mô hình Tổng công ty lưu ký và bù trừ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển của thị trường chứng khoán; thứ ba, tập trung phối kết hợp với các Sở GDCK triển khai xây dựng hệ thống công nghệ thông tin cho toàn thị trường theo gói thầu KRX để đưa vào vận hành thuận lợi; thứ tư, tiếp tục nghiên cứu phát triển các sản phẩm/dịch vụ mới để đáp ứng sự phát triển mở rộng của thị trường; thứ năm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo thị trường để công chúng đầu tư hiểu rõ về hoạt động của VSD, về Luật chứng khoán mới để giúp quản lý thị trường công khai minh bạch hơn, góp phần nâng cao vị thế của các cơ quan quản lý và các tổ chức trung gian thị trường. Ông cũng nhấn mạnh trong thời gian tới, VSD cần có bước tiến hơn nữa về quản trị công ty, nâng cao vị thế tương xứng với tên gọi mà các cơ quản quản lý đã đặt ra trong Luật Chứng khoán mới ban hành.


  Bế mạc hội nghị, thay mặt VSD, Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Sơn đã phát biểu tiếp thu và cam kết triển khai toàn bộ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính và lãnh đạo UBCK. Nhân dịp này, cùng với tập thể Lãnh đạo, nhân viên VSD, ông gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo Bộ Tài chính và lãnh đạo UBCK Nhà nước vì đã tin tưởng và có những chỉ đạo sát sao cho VSD trong năm 2019 cũng như đã đưa ra những định hướng hoạt động cho VSD trong năm 2020.
 
Với tinh thần quyết tâm và đồng lòng, tập thể VSD tin tưởng dưới sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, UBCKNN cùng sự đồng hành của các Sở GDCK, Ngân hàng thanh toán và thành viên thị trường, VSD sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra, góp phần tạo động lực cho sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.

Nguồn tin: VSD

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây