VSD tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018

07/01/2019 | Tin tức VSD
Ngày 15/12/2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai chương trình công tác năm 2019 với sự tham dự của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, cùng tập thể cán bộ nhân viên VSD.
VSD tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018
Tại Hội nghị, ông Dương Ngọc Tuấn – Phó Tổng Giám đốc đại diện cho Ban điều hành VSD đã báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019. Báo cáo nêu rõ, mặc dù kinh tế thế giới và khu vực có nhiều biến động nhưng kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2018 tiếp tục duy trì đà ổn định, trong bối cảnh đó VSD đã tích cực chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, UBCKNN và các đơn vị có liên quan trong việc triển khai các nhiệm vụ của thị trường và đã hoàn thành các mục tiêu nghiệp vụ trọng tâm gồm: (i) Hoàn thiện và xây dựng mới các quy chế, quy định, quy trình liên quan đến cơ cấu tổ chức, phân cấp quản lý, nhân sự, tài chính, tiền lương của VSD cho phù hợp với Điều lệ mới, cũng như ban hành các quy chế, quy trình nghiệp vụ tại VSD để đáp ứng yêu cầu thị trường, giải quyết các các khó khăn vướng mắc cho thành viên, tổ chức phát hành và nhà đầu tư; (ii) Xây dựng các nội dung liên quan đến các hoạt động của VSD trong dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi về cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động, thành viên của VSD, hoạt động về đăng ký, lưu ký chứng khoán, hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch trên thị trường chứng khoán cơ sở và thị trường chứng khoán phái sinh…; (iii) Hoàn thành xây dựng hệ thống dịch vụ quỹ mới cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng, quản trị quỹ cho quỹ mở và quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện, đến nay hệ thống dịch vụ quỹ mới đã sẵn sàng triển khai, trong đó riêng cấu phần dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho quỹ mở được vận hành từ tháng 9/2018; (iv) Hoàn thành các công tác liên quan để sẵn sàng cung cấp dịch vụ cho các sản phẩm mới (Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ, chứng quyền có bảo đảm) theo lộ trình đã được phê duyệt; (v) Tích cực triển khai thực hiện phần công việc về hệ thống đăng ký, lưu ký, bù trừ thanh toán chứng khoán trong gói thầu 04 về “Thiết kế, giải pháp, cung cấp lắp đặt và chuyển giao hệ thống công nghệ thông tin – Sở GDCK TP. HCM”;…Cùng với đó, các hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh năm 2018 của VSD tiếp tục đạt kết quả tích cực, việc tuân thủ các quy định pháp luật về công tác kế toán, quản lý tài chính, công bố thông tin được thực hiện nghiêm túc, các chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức VSD tiếp tục được hoàn thiện.
Ông Dương Ngọc Tuấn báo cáo kết quả công tác tại Hội nghị
Ông Dương Ngọc Tuấn báo cáo kết quả công tác tại Hội nghị
 Bên cạnh những mặt đã đạt được, báo cáo cũng chỉ ra những khó khăn tồn tại trong năm 2018 và đưa ra định hướng hoạt động năm 2019 tập trung vào các mục tiêu trọng tâm bao gồm: (i) triển khai hoạt động bù trừ thanh toán cho sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ và nghiên cứu các sản phẩm phái sinh khác theo lộ trình được phê duyệt; (ii) triển khai cung cấp dịch vụ cho sản phẩm chứng quyền có bảo đảm, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ tùy theo nhu cầu thị trường; (iii) triển khai cung cấp dịch vụ cho quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện theo lộ trình được phê duyệt; (iv) nghiên cứu triển khai nghiệp vụ giao dịch trong ngày và thanh toán chứng khoán chờ về; dịch vụ quản lý chứng khoán thế chấp tại VSD; mô hình đối tác bù trừ thanh toán trung tâm (CCP) cho thị trường chứng khoán cơ sở; (v) tiếp tục tham gia xây dựng dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi phần nội dung liên quan đến các hoạt động của VSD; (vi) tiếp tục triển khai các công việc theo lộ trình phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030; triển khai các công việc theo lộ trình về Kế hoạch hành động về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2019-2020 theo chỉ đạo của cơ quan quản lý; (vii) Tiếp tục phối hợp triển khai kịp thời các công việc liên quan đến gói thầu 04; (viii) Hoàn thành và đưa vào sử dụng trụ sở mới tại Hoàng Quốc Việt.
3

Sau báo cáo kết quả hoạt động, ông Dương Văn Thanh – Tổng Giám đốc VSD đã có các đánh giá về hoạt động điều hành năm 2018 và đưa ra các yêu cầu để tập trung triển khai hoàn thành kế hoạch năm 2019.
22
Ông Nguyễn Sơn – CT.HĐQT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 Ông Nguyễn Sơn, thay mặt cho Hội đồng quản trị VSD đã ghi nhận và đánh giá cao bốn nhóm kết quả mà VSD đã đạt được trong năm 2018 về: hoàn thiện cơ chế chính sách; kiện toàn tổ chức bộ máy; kiện toàn hệ thống công nghệ thông tin; hoàn thiện cơ sở vật chất. Đồng thời, ông chỉ ra thách thức của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và tập thể VSD trong việc bố trí nguồn nhân lực để có thể đảm bảo mục tiêu hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2019, trong đó có việc xây dựng hệ thống đăng ký, lưu ký, bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán trong gói thầu 04 để đưa vào vận hành hệ thống công nghệ thông tin toàn thị trường theo tiến độ được chỉ đạo; vận hành trụ sở mới của VSD từ quý I/2019 đảm bảo an toàn, hiệu quả, không gây xáo trộn cho thành viên, tổ chức phát hành, nhà đầu tư. Ông cũng chỉ ra định hướng phát triển cho VSD trong xu thế nắm bắt và áp dụng các thay đổi công nghệ trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0 mà các tổ chức lưu ký trong khu vực và thế giới đang triển khai để nghiên cứu phát triển các sản phẩm trong giai đoạn tới.
      Với tinh thần quyết tâm và đồng lòng, tập thể cán bộ nhân viên VSD tin tưởng dưới sự chỉ đạo của Ban Lãnh đạo và các cơ quan quản lý cấp trên, VSD sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra, góp phần tạo động lực cho sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.
 

Nguồn tin: VSD

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây